LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc Visionair seminarie '(S)Maakbare voeding - de toekomst op uw bord'


Georganiseerd door Leuven.Inc in samenwerking met imec.
Ondersteund door Flanders' Food.

Voeding staat in het middelpunt van grote maatschappelijke veranderingen. Zo draagt de focus op gezondheid en welzijn bij tot nieuwe inzichten in de belangrijke rol van voedingspatronen. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat ieder individu andere voedingsbehoeften en –voorkeuren heeft, en het is aan de voedingsindustrie om de droom over gepersonaliseerde voeding, of ‘voeding op maat’, waar te maken. Een nieuwe manier van denken over productie en kwaliteitsanalyse van voeding is hiervoor aan de orde.

De technologie heeft echter niet stilgestaan en komt met toekomstgerichte oplossingen aandraven, gaande van kweekvlees over 3D printing tot continue monitoring en analyse in intelligente verpakking via lab-on-chip technologie. Met andere woorden: we kunnen het maken. Maar zal het ook smaken?”

Enkele praktische aspecten

Datum: dinsdag 2 december 2014
Locatie: imec, auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee)
Parking op de overflow parking (via Gaston Geenslaan, 3001 Heverlee) - Download hier de routebeschrijving.

Programma

16u30: Onthaal met koffie
17u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
17u15: Voeding in het midden van een maatschappelijk spanningsveld - nieuwe tendensen en opportuniteiten
Jo Goossens, Partner, ShiftN
17u30: Gezondheid door gepersonaliseerde voeding: antwoord op het groot dilemma van de juiste voedingskeuze?
Jo Goossens, Partner, ShiftN
18u00: Structureren van voeding: Meet the new meat
Mark Post, Professor en Chair of Physiology, Maastricht University
18u40: Koffiepauze
19u00: Digitale lab-on-chip technologie: van functioneel bord tot high-tech analyseplatform voor de voedingsindustrie
Steven Vermeir, Dr., Technologisch Adviseur Sensors for Food, KU Leuven
19u30: Multifunctionele en biodegradeerbare fotonische lab-on-chips: van gepersonaliseerde analyse tot integratie in verpakking
Heidi Ottevaere, Professor, VUB/Brussels Photonics Team (B-PHOT)
20u00: Case: Engilico - Innovatieve verpakkingstechnologie voor de voedingssector
Dimitri Saerens, Business Development Manager, Engilico
20u20: Vraag en antwoord
20u30: Hapje en drankje

Abstracts van de uiteenzettingen kan u onderaan het programma terugvinden.

Deelname

  • 135 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc / Flanders' Food
  • 175 euro (excl. BTW): alle anderen
  • Speciale deelnameprijs voor Master/PhD studenten geaffilieerd en factureerbaar aan academische instellingen. Gelieve ons hiervoor per e-mail te contacteren
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze sessie geeft u 4 opleidingsuren in.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 november 2014, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend.

________________

Abstracts

Gezondheid door gepersonaliseerde voeding: antwoord op het groot dilemma van de juiste voedingskeuze? - Jo Goossens, Partner, ShiftN
Dat onze voedingskeuzes niet altijd juist zijn weten we allemaal, maar dat dit heeft geleid tot een onhoudbare situatie in onze gezondheidszorg wordt dikwijls vergeten. Hoog tijd dus om middelen aan te reiken die het iedereen gemakkelijker maken altijd en overal de beste voedingskeuzes te maken zodat verlangen naar en welzijn door voeding in balans kunnen blijven. Gepersonaliseerde voeding is zo’n concept dat hoopt te leiden tot een blijvende gedragsverandering in eetpatronen door gebruik te maken van alle mogelijke middelen: nutrigenomics (genetische achtergrond), bio-markers (fenotypische status), voeding en eetpatroonanalyses, on-line monitoring (activiteit, slaap, bloedparameters), enz.  De nadruk verschuift dus van de aanpassing van de voedingsproducten naar de begeleiding van de consument in zijn voedingskeuzes.

Digitale lab-on-chip technologie: van functioneel bord tot high-tech analyseplatform voor de voedingsindustrie - Steven Vermeir, Dr., Technologisch Adviseur 'Sensors for Food, KU Leuven
Voedselkwaliteit en –veiligheid zijn belangrijke parameters waarmee de consument rekening houdt bij de aankoop van een product. Analysesystemen voor de controle van een aantal van deze parameters, kunnen daarom van groot belang zijn voor een voedingsbedrijf zodat analyses op een snelle en effectieve wijze kunnen uitgevoerd worden. Eén van de belangrijkste trends op het gebied van dergelijke innovatieve analyseplatformen is het gebruik van lab-on-a-chip technologie. Met deze technologie wordt de integratie beoogd van alle manuele handelingen van een analyseprotocol in één enkel toestel. In de presentatie zal kort ingegaan worden op de mogelijke applicaties van (digitale) lab-on-a-chip technologie naar het uitvoeren van specifieke bioassays, relevant voor de voedingsindustrie.

Structureren van voeding: Meet the new meat - Mark Post, Professor en Chair of Physiology, Maastricht University
 Met stijgende welvaart in landen als India en China en met de toename in de wereldbevolking zal de vraag naar vlees de komende 35 jaar met meer dan 70% stijgen. De huidige productie door middel van veeteelt zal niet in staat zijn om aan die vraag te voldoen omdat we niet genoeg grondstoffen zoals land, water en energie hebben. Daarnaast draagt de veestapel substantieel bij aan de uitstoot van broeikas gassen. Er zijn alternatieven zoals met zijn allen vegetariër worden of insecten gaan eten. Een derde alternatief is om met technieken die in de medische wereld zijn ontwikkeld, rundvlees te kweken uit stamcellen afkomstig van spieren in het rund.  Vorig jaar hebben we laten zien dat het mogelijk is om met weefselkweek uit stamcellen een hamburger te maken die eetbaar is en al redelijk op vlees lijkt. Het was toen ook duidelijk dat er nog verder ontwikkeling nodig is om het product te vervolmaken en de productie op te schalen.
De 4 voorwaarden voor succes van kweekvlees zijn de mogelijkheid voor efficiënte productie, duurzaamheid in enge zin, gelijkenis met traditioneel vlees en consumenten acceptatie. Ons laboratorium werkt aan de eerste 3 voorwaarden terwijl andere disciplines werken aan consumenten acceptatie. We maken goede vordering met voldoen aan de voorwaarden van duurzaamheid en gelijkenis met traditioneel vlees. Deze zullen in de lezing worden belicht. Efficiënte productie hangt nauw samen met opschaling en dat is niet goed te onderzoeken in een academische setting. Onderzoek naar de mogelijkheden voor opschaling (microcarriers, cel-aggregaten, en packed cell beds) worden wel op kleinere schaal onderzocht.

Multifunctionele en biodegradeerbare fotonische lab-on-chips: van gepersonaliseerde analyse tot integratie in verpakking - Heidi Ottevaere, Professor, VUB/Brussels Photonics Team (B-PHOT)
In this presentation we will focus on multifunctional, low-cost, polymer lab-on-a-chip systems in which optical detection techniques such as absorption, fluorescence, scattering and Raman spectroscopy are employed on-chip. These lab-on-chips are made of biodegradable polymers and are fabricated in-house using B-PHOT’s world-unique prototyping line for polymer micro-optics and micro-fluidic components. During this talk we will highlight lab-on-a-chips for biomedical applications, for food screening as well as for the authentication of food products. Finally we will touch upon the future of these photonic sensors in various domains such as personal care and packaging.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us