LEUVEN MINDGATE

Regionale ontbijtsessies “Wat als uw chemische producten gevaarlijk worden?”


De integrale omschakeling naar CLP zal bijgevolg een impact hebben op de milieuvergunning en exploitatievoorwaarden van bedrijven die gevaarlijk ingedeelde producten gebruiken en opslaan en er mogelijks toe leiden dat men met nieuwe verplichtingen geconfronteerd wordt.

Alle regelgeving die bepalingen bevat en/of refereert naar de gevaarsindeling van chemische producten volgens het ‘oude EU-systeem’ (oa. SEVESO, VLAREM, …) dient immers uiterlijk 1 juni 2015 aangepast te zijn aan CLP.

Om duidelijkheid te creëren over de impact van CLP op uw milieuvergunning en inzicht te geven in mogelijks nieuwe verplichtingen, organiseert essenscia in samenwerking met Voka regionale ontbijtsessies met als topics:

  • Nieuwe CLP vs huidige EU-indeling (DSD/DPD): belangrijkste oorzaken van mogelijk strengere en andere indeling van chemische producten
  • Aanpassing VLAREM en SEVESO: mogelijke gevolgen voor de milieuvergunning en exploitatievoorwaarden
  • Opleiding van de werknemers in magazijnen en productie
  • Melding aan het antigifcentrum indien u gevaarlijke mengsels op de markt brengt

De ontbijtsessies hebben plaats op:

  • dinsdag 21 oktober 2014 in Antwerpen, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Markgravestraat 12 - 2000 Antwerpen
  • woensdag 12 november 2014 in Kortrijk, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, President Kennedylaan 9, 8500 Kortrijk
  • donderdag 13 november 2014 in Geel, Voka – Kamer van Koophandel Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel
  • woensdag 19 november 2014 in Gent, Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Lammerstraat 18, 9000 Gent
  • donderdag 20 november 2014 in Mechelen, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, O.L.Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen

Aanvang: 8h-8h30 ontbijt – 8h30-10h30 infosessie

Prijs: leden van Voka, essenscia en deelnemers Vlarip2014: gratis - niet-leden: 100 € (aanvraag tussenkomst KMO-portefeuille mogelijk met vermelding van erkenningsnummer VOKA-kamer).

Klik op de locatie van uw keuze voor inschrijving Antwerpen, Kortrijk, Geel, Gent of Mechelen.

 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us