LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc seminarie 'Internationale tewerkstelling (in- en outbound): risico's en opportuniteiten'


In deze themasessie geeft Leuven.Inc aandachtspunten mee rond situaties waarbij werknemers internationaal tewerkgesteld worden, zowel wat betreft aspecten rond het uitsturen van personeel vanuit België naar het buitenland (outbound) als rond het aantrekken van buitenlandse werknemers naar België (inbound). Ook de praktische kant van inkomstenbelasting en sociaal recht, waaronder immigratieformaliteiten zoals arbeidskaarten en verblijfsvergunning, komt aan bod.

In afwezigheid van een beleid inzake internationale tewerkstelling lopen zowel de werknemers als de werkgevers risico's op vlak van belasting en sociale zekerheid. Anderzijds dreigen de Belgische werkgevers fiscale gunstregimes te mislopen in het land van tewerkstelling en in België. Om dit te voorkomen lichten de sprekers tijdens de sessie verschillende types van internationale mobiliteit toe en verduidelijken ze deze aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens zal een overzicht gegeven worden van de voornaamste fiscale gunstregimes beschikbaar in het buitenland, in situaties waarbij personeel wordt uitgestuurd; en van een bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en vorsers beschikbaar in België. Zo kan er binnen dit aanslagstelsel per kwalificerende werknemer tot 11.250 EUR op jaarbasis aan belastingvrije vergoedingen aan de werkgever toegekend worden. Voor sommige wetenschappelijke onderzoekingscentra en -laboratoria wordt dit bedrag verhoogd tot maximaal 29.750 EUR per jaar per kwalificerende werknemer.

Deze sessie wordt zoveel mogelijk toegespitst op de behoeften en interesses van de deelnemers. 
In die zin kunnen deelnemers voor de aanvang van de sessie doorgeven in welke landen zij actief zijn. De sprekers behandelen de onderwerpen dan voornamelijk in functie van deze locaties.

Sprekers:

Bart Van den Bussche, Manager en Wendy Van Hullebusch, Legal Counsel/Manager HR Law, PWC Tax Consultants

Enkele praktische aspecten

Datum: dinsdag 21 oktober 2014 (14u00-18u00)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

14u00: Ontvangst van de deelnemers
14u30: Verwelkoming door Leuven.Inc
14u40: Inleiding
Risico's in afwezigheid van de bedrijfspolitiek inzake internationale tewerkstelling (inclusief voorbeeld(en), belasting en sociaalrechterlijke aandachtspunten)
16u00: Pauze
16u30: Ontwerp van internationale tewerkstellingstructuren (inclusief types van internationale mobiliteit)
Belasting en sociale zekerheidsopportuniteiten voor zowel inbound als outbound bewegingen (inclusief immigratie aspecten /arbeidskaarten wat betreft het inbound gedeelte)
17u40: Vraag en antwoord
18u00: Afsluiting met een drankje

Deelname

- 120 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc
- 150 euro (excl. BTW): alle anderen
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze workshop geeft u 4 opleidingsuren in.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 oktober 2014, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us