LEUVEN MINDGATE

Studiedag Productbeleid


De Ministerraad keurde eind februari de invoering van een Belgisch Nanomaterialenregister goed. Bovendien beweegt er op Europees niveau hierover ook heel wat. De jaarlijkse studiedag productbeleid zoomt dan ook dieper in op wat zijn nanomaterialen en hun verplichtingen voor producenten, formuleerders en gebruikers van nanomaterialen.

De REACH en CLP ontwikkelingen staan ook niet stil. We blikken vooruit naar de registraties voor 2018 want de strategie moet nu bepaald worden, de stand van zaken voor de opmaak van (uitgebreide) veiligheidsinformatiebladen voor mengsels, delen ervaringen over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) en autorisatie-aanvragen.

Doelgroep: regulatory affairs, productstewards, milieucoördinatoren en -verantwoordelijken, preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken, procesingenieurs, productieverantwoordelijken, opstellers veiligheidsinformatiebladen, producenten/importeurs chemische producten, gebruikers, algemeen directeuren en zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

Programma en inschrijving:  http://www.essenscia.be/nl/Calendar/Registration/173

 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us