LEUVEN MINDGATE

Conferentie 'Wie arm is, betaalt vaak meerů'


Technologie kan een belangrijke hefboom zijn naar meer zelfstandigheid en voor een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen in de maatschappij. Technologie kan een grote bijdrage leveren aan socialprofit organisaties. Dankzij innovaties, maar ook dankzij op de markt bestaande oplossingen en services kan de sector gelijke tred kan houden met de snelle technologische en maatschappelijke evoluties die onze samenleving zo kenmerken. Het innovatiepotentieel komt vandaag onvoldoende aan de oppervlakte omdat ingenieurs en de sector elkaar niet (goed genoeg) kennen.

Tijdens drie thema-avonden (folder) slaan we de brug tussen de werelden van techniek, de socialprofit- en de profit sector. Aanleiding voor de thema-avonden is het postgraduaat Community Service Engineering dat in oktober 2014 van start gaat. Via het postgraduaat wil KU Leuven in samenwerking met Thomas More afgestudeerde ingenieurs de nodige tools aanreiken om aan de slag te kunnen in bedrijven in assistieve technologie, in bedrijven die markt- en of productpotentieel zien in de socialprofitsector of in de socialprofitsector zelf. De derde thema-avond handelt over 'armoede':

Programma

Wie Frank Vandenbroucke is hoeven we u wellicht niet te vertellen? Vandaag is hij professor aan de KU Leuven, maar hij staat nog in ons geheugen gegrift als ‘de politicus met een project’; dromend van een betere en meer rechtvaardige samenleving. Aan onze oud-minister hebben we gevraagd om zijn visie te geven op armoede en hoe die kan bestreden worden.

Vanuit zijn rol voor het interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding is Henk Van Hootegem dagdagelijks in gesprek met verschillende actoren. Het Steunpunt is opgericht ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dit gebeurt via een dialoog met de mensen in armoede en hun verenigingen en alle andere actoren in de strijd tegen armoede. Technologie is vaak ‘te duur’ voor mensen in armoede, maar Henk wil graag mee de mogelijkheden verkennen.

Cases:

1. Senior Cera Award winnares Prof. Dr. Griet Verbeeck

Griet won de prijs in september 2013 dankzij haar onderzoek naar duurzaam energiebeleid voor gezinnen in armoede. Empathie is het sleutelwoord, want streven naar duurzaamheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Goedbedoelde, maar te rechtlijnige energiebesparende acties kunnen deze gezinnen nog verder in de problemen brengen. Cruciaal is dan ook beleidsacties uit te zetten die een synergie creëren tussen (energie)armoedebestrijding en de aanpak van de klimaatsverandering.

2. Webapplicatie REMI maakt eenvormigheid in bijkomende financiële tegemoetkomingen mogelijk

REMI laat maatschappelijk werkers toe om, aangepast aan de individuele cliëntsituatie, te berekenen hoeveel inkomen gezinnen minimaal nodig hebben om een menswaardig te kunnen leven. OCMW’s maken dankbaar gebruik van de tool met deze REferentie budgetten voor een Menswaardig Inkomen. Dr. Bérénice Storms vertelt u hoe haar wetenschappelijk onderzoek naar referentie budgetten vertrok bij de OCMW’s en ook bij hen uitmondde onder de vorm van een online tool die hen ondersteunt in hun dagelijkse werking.

Praktische informatie

Locatie: KU Leuven
Auditorium De Molen
Celestijnenlaan 131
3001 Heverlee
Datum: 4 september 2014
Ontvangst: 18u30
Aanvang: 19u00
Netwerkmoment: 21u00

Inschrijven

Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht voor 30/08/2014.

Inschrijven kan via mail naar cse@kuleuven.be of via de website.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us