LEUVEN MINDGATE

Workshop van het SPiCEł-project


Op 27 februari vindt de derde workshop van het SPiCE³-project plaats in De Punt, te Gentbrugge. Deze keer wordt gefocust op het economische luik van een energiebesparende projecten binnen een bedrijf, meer bepaald welke subsidiemaatregelen kunnen aangevraagd worden en hoe deze projecten economisch evalueren. Daarnaast worden ook praktijkvoorbeelden uit de convenanten aangehaald.

Tijdens het eerste luik van de derde SPiCE³-workshop krijgt u een actueel overzicht van de geldende subsidiemaatregelen voor investeringen in energiebesparing. Onder bepaalde voorwaarden kan een project genieten van een investeringsaftrek of premies. Deze steunmaatregelen kunnen een belangrijke rol spelen in de keuze voor een investering in een energiebesparend project. Het is echter niet altijd eenvoudig om een goed overzicht te hebben van de bestaande mogelijkheden.

In het tweede luik wordt een diepgaande en praktische uitleg gegeven over de economische evaluatie van energiebesparende projecten. Deze evaluatie is cruciaal om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die bijdragen tot duurzaam ondernemen. Om te overtuigen om te investeren in energiebesparende projecten is een grondige analyse van het voorgestelde project een absolute noodzaak. In deze workshop komt u te weten hoe u een investeringsproject economisch analyseert en oefent u de verschillende rekenmethodes in aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Een derde luik wordt gewijd aan ervaringen uit de bestaande convenanten die in Vlaanderen werden toegepast. Enkele voorbeelden van de moeilijkheden en opportuniteiten die hieruit voortvloeiden wordt gegeven voor de chemie, meer bepaald voor  de kunststofverwerkers en de gespecialiseerde chemie en biotech sector.

Alle info en inschrijving op http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/154

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us