LEUVEN MINDGATE

Bedrijfsabonnement Vlarip 2014


Reach & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen. Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog steeds in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …

Met andere woorden, het is voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, formuleerders, gebruikers van chemische producten, …) nog steeds een uitdaging om aan de verplichtingen te voldoen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte Essenscia met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Projecten). VLARIP richt zich tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over formuleerder tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners en is

Reach & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen. Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog steeds in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …

Met andere woorden, het is voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, formuleerders, gebruikers van chemische producten, …) nog steeds een uitdaging om aan de verplichtingen te voldoen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte Essenscia met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Projecten). VLARIP richt zich tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over formuleerder tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners en is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit de chemische industrie en essenscia-experten.

Maandelijks wordt een workshops georganiseerd rond één van volgende topics:

  • Implementatie Veiligheidsinformatieblad (VIB)
  • Melding indeling & etikettering –melding antigifcentrum
  • Impact CLP op VLAREM
  • Opstellen VIB voor mengsels
  • SVHC & autorisatie
  • Nanomaterialen in REACH en nationale registers
  • CLP voor mengsels
  • Voorbereiding Registratie 2018

Alle informatie over de aangeboden begeleiding vindt u op http://www.essenscia.be/nl/vlarip. Onder het luik ‘Deelname’ vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit unieke begeleidingstraject.

Snelle inschrijvers (vóór 8 januari) krijgen een korting van 5% op het bedrijfsabonnement.

Voor info: Katrien Van der Plaetsen 02 238 98 65 of e-mail opleidingen@essenscia.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us