LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc themasessie CE Markering - Toepassing Machinerichtlijn


Georganiseerd door Leuven.Inc. Ondersteund door Enterprise Europe Network (E.E.N.)


Machines en veiligheidscomponenten die op de markt gebracht worden moeten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen beschreven in de Europese Richtlijn 2006/42 EG, van kracht sinds 2010.

Bij het in de handel brengen of het in dienst stellen van de machine door de fabrikant, de importeur, de distributeur of de installateur moet de CE markering aanwezig zijn.

Ook wanneer machines samengebouwd worden of complexe installaties op maat gerealiseerd worden bij de gebruiker, uitgaande van aangekochte machines of niet voltooide machines, dient het gerealiseerde geheel behandeld te worden zoals een 'normale' machine, waarbij er iemand zal moeten optreden als fabrikant, met verantwoordelijkheid voor de overeenstemming, voor het samenstellen van het technisch dossier, het opstellen en ondertekenen van de globale verklaring van overeenstemming, het aanbrengen van de CE-markering…. De verantwoordelijkheid voor het project kan dan berusten bij de opdrachtgever, de leverancier van (een gedeelte van) de basismachines, een engineeringbureau…

Het is dus van belang dat bedrijven volledig geïnformeerd zijn over de huidige Machinerichtlijn en conform deze richtlijn handelen.

Deze sessie zal een overzicht geven van de belangrijkste eisen van de richtlijnen met betrekking tot de CE markering van Machines en legt het CE-markeringsproces van een machine uit.

Doelgroep:
Iedereen die verantwoordelijk is voor de naleving van de machinerichtlijn zoals:

  • machinebouwers, ontwerpers, engineeringbureaus
  •  invoerders en verdelers
  • engineering managers, onderhoudspersoneel, health & safety managers
  • personeel dat verantwoordelijk is voor het aankopen en in dienst nemen van machines zoals aankopers, project engineers en productie managers

Spreker:
Koen Chielens, Product Manager Machines Directive / Cen consultant, Vinçotte

Praktische aspecten

Datum: donderdag 27 maart 2014 (14u15-17u30)
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (Leuven)

Programma

13u45: Ontvangst deelnemers
14u15: Verwelkoming door Leuven.Inc
14u20: Machinerichtlijn
- Toepassingsgebied
- Definities
- Belang van de Europese geharmoniseerde normen
- Aansprakelijkheid
15u00: Korte pauze
15u20: Het certificatieproces praktisch
- Overeenstemmingsprocedures
- Technisch Dossier
- Aangemelde instanties (EG-typeonderzoek - kwaliteitssysteem) 
- Verklaring van overeenstemming
17u15: Vraag en antwoord
17u30: Afsluiting met een hapje en een drankje

Deelname

Deelnameprijs: 110 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc - 150 euro (excl. BTW): alle anderen
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze sessie geeft u 3 opleidingsuren in.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 21 maart 2014, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en wegbeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen* door een collega. Annulatie is echter niet mogelijk.

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us