LEUVEN MINDGATE

DE INNOVATIE-TIENKAMP VAN QIVINO


Innoveren voor nieuwkomers, een verhaal van vallen en opstaan

Vele ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren worden er regelmatig mee geconfronteerd. Nieuwe initiatieven om efficiënter en doeltreffender te kunnen werken met een beter resultaat, maar die de verwachtingen niet of onvoldoende inlossen. En aangezien elke ondernemer de perfectie nastreeft zijn er drie mogelijkheden. Ofwel laat hij het nieuwe initiatief of het vernieuwende product voor wat het is. Ofwel gaat hij verder op zoek tot hij het systeem heeft gevonden dat hem voldoening schenkt. Ofwel leeft hij zijn drang naar perfectie uit in het ontwerpen van een eigen systeem.

Gediplomeerd wijnadviseur Marc Dulst uit Blanden koos zes jaar geleden voor het laatste. Hij werd in zijn contacten regelmatig geconfronteerd met een probleem waar zowel wijnbouwers, restauranthouders en wijnliefhebbers mee begaan zijn. Het bewaren van wijn in een geopende fles, zonder dat de kwaliteit van die wijn wordt aangetast. Het grote probleem is dat wijn die in contact komt met zuurstof gaat oxideren. Dat betekent dat de aroma's en de smaak van de wijn worden aangetast, waardoor de kwaliteit verloren gaat. Er bestonden of bestaan wel systemen om daar aan te remediëren, maar die bieden onvoldoende garanties voor een goed resultaat.

Met zijn achtergrondkennis als scheikundig ingenieur én ondernemer, met zijn contacten aan de faculteit organische scheikunde aan de KU Leuven, met zijn relaties in het wijnmilieu en met de steun van een paar enthousiastelingen, toog Marc DULST op weg naar de realisering van Qivino 'het enige systeem om wijn in een geopende fles perfect te bewaren'. De kleine groep initiatiefnemers had wel verwacht dat het een parcours zou worden met af en toe een hindernissenpiste. Maar dat het zou uitdraaien op een tienkamp kon niemand voorzien. En dat die tienkamp zou gewonnen worden evenmin.

Dankzij steun voor innovatieve ideeën
In de beginfase heeft het Qivino-team zeer veel steun gekregen van een aantal instellingen en organisaties die, waar nodig, zorgden voor de 'boost' die elk innovatie-initiatief af en toe nodig heeft, en die de initiatiefnemers helpt bij het verwerven en opbouwen van de nodige ervaring om verder te gaan. Zowel het IWT dat strategische en financiële steun verleende, als de adviseurs van FIT, VOKA en de Innovatiecentra die als gidsen optraden, als de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel die ons internationaal mee op sleeptouw nam en ons introduceerde op belangrijke beurzen. Voor het overige, en gezien het beperkte budget waar kon over beschikt worden, deed het Qivino-team zeer veel zelf. Wel is voor de uitvoering van de specifieke kerntaken beroep gedaan op specialisten ter zake. Zowel wat de design en de esthetische vormgeving betreft van het toestel, als het ontwerpen van de verpakking, de vormgeving van de website, de communicatiestrategie, de commercialisering en het verwerven van de noodzakelijke patenten.

Bestaat Murphy?
Toen het team in deze fase de meeste hindernissen had genomen, zaten ze drie jaar verder. En het zag er veelbelovend uit. De prototypes waren getest door vooraanstaande onologen en sommeliers én aan de faculteit Onologie van de universiteit van Bordeaux. Het resultaat werd door deze mensen als perfect omschreven. Maar dan kwam de tienkamp er aan. De productie van hun toestel. Financieel plan opgemaakt. Beste prijs-kwaliteit verhouding bekeken voor productie op het internationale vlak, steunende op de ervaring ter zake van de ontwerper. En dan de realiteit. Hier en daar iets dat niet goed liep. Nog meer hier en daar iets dat niet goed liep. Dingen die helemaal slecht liepen. Opdrachten verkeerd uitgevoerd. Verkeerde onderdelen die werden aangeleverd. Verkeerde assemblage ervan. Intussen was het team met een aantal toestellen wel aanwezig op grote Beurzen waar de belangstelling keer voor keer toenam wat resulteerde in een aantal bestellingen, zelfs van 'grote' spelers op de markt. Maar leveren was onmogelijk.

Vertrouwen van de consument bleef
Maar het vertrouwen van de consument die QIVINO kende en gebruikte werd niet aangetast. Dat gaf het Qivino-team de moed om de zaak opnieuw in eigen hand te nemen, onder het waakzame toezicht van een aantal ervaren adviseurs.
Mallen werden naar Europa gehaald, de problemen werden duidelijk en realistisch geanalyseerd, en op verschillende domeinen werden ervaren experts ingeschakeld. Een strategie die blijkt te werken.
De eerste badge Qivino's was dit jaar al uitverkocht. De tweede badge komt er aan en de bestellingen kunnen met moeite worden bijgehouden. Eindelijk kan nu alles worden gezet op de commercialisering van dit unieke toestel dat inzake de perfecte bewaring van wijn in een geopende fles zijns gelijke niet kent.

Voor meer informatie:
+32 16 409 200 - info@qivino.com
Vinventive NV - Bierbeekstraat 21 - 3025 Blanden

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us