LEUVEN MINDGATE

Steunplafond KMO-Portfeuille verlaagd voor de pijler advies


Het kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister voor Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, deelt mee dat sinds de invoering van het systeem van de kmo-portefeuille op 1 januari 2009 het aantal aanvragen voor de pijler advies exponentieel gestegen is. Hierdoor dreigt het voorziene budget vroegtijdig opgebruikt te worden. Om dit probleem te voorkomen heeft de minister beslist het steunplafond van de pijler advies te verlagen van maximaal 5.000 euro per jaar naar maximaal 2.500 euro per jaar. Het steunpercentage blijft op 50 %.

Deze ingreep is enkel van toepassing voor de pijler advies. Voor de pijlers opleiding, advies voor internationaal ondernemen, technologieverkenning en strategisch advies zijn er geen wijzigingen voorzien.

Wat betekent dit concreet?

  • Ondernemingen die in 2010 nog geen gebruik hebben gemaakt van de pijler advies van de kmo-portefeuille kunnen nog maximaal 2.500 euro subsidie krijgen voor adviesprojecten in 2010.
    Stel dat u met uw dienstverlener een contract hebt afgesloten om een advies in te kopen en dat de subsidie nog moet aangevraagd worden, dan kunt u voor dit advies maximaal 2.500 euro subsidie krijgen.
  • Ondernemingen die in 2010 via de pijler advies 2.500 euro of meer dan 2.500 euro subsidie hebben ontvangen, hebben hun subsidie al opgebruikt. Zij kunnen geen subsidieaanvraag meer doen via de pijler advies.
    Stel dat u in 2010 een advies hebt ingekocht voor 6.000 euro en voor dit advies een subsidie van 3.000 euro hebt ontvangen van de kmo-portefeuille, dan kunt u in 2010 geen subsidie meer aanvragen via de pijler advies. U mag het volledige subsidiebedrag dat u hebt ontvangen natuurlijk wel houden.
  • Ondernemingen die in 2010 via de pijler advies een advies hebben laten subsidiëren en daarvoor minder dan 2.500 euro subsidie hebben ontvangen, kunnen in 2010 nog een subsidie aanvragen voor het resterende bedrag.
    Stel dat u in 2010 een advies hebt ingekocht van 3.000 euro en voor dit advies een subsidie van 1.500 euro hebt ontvangen van de kmo-portefeuille, dan kunt u in 2010 nog maximaal 1.000 euro subsidie ontvangen, ongeacht de kostprijs van uw advies.

Voor verdere info zie www.kmoportefeuille.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us