LEUVEN MINDGATE

Amplexor zet collaboration platform


Leuven, 26 augustus 2010 - Amplexor, specialist in Enterprise Content Management (ECM), zorgde voor een volledige implementatie van een collaboration platform bij het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT). Via dit platform (MyBBT) wordt samenwerking mogelijk gemaakt tussen projectmedewerkers met zeer verschillende achtergronden en werkzaam op diverse locaties. Tegelijk biedt het platform een eenvoudig communicatiekanaal tussen alle betrokken partijen.

IBBT biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profitorganisaties samen rond onderzoeksprojecten. De focus van IBBT ligt hierbij op onderzoek dat inspeelt op actuele maatschappelijke en economische thema's zoals e-health, nieuwe media, mobiliteit en e-government. Het onderzoek dat gevoerd wordt, is interdisciplinair en gebeurt op vraag van uiteenlopende partners. De researchers die meewerken aan een specifiek project (over het algemeen 20-30 personen) zijn dan ook vaak actief in verschillende vakgebieden, geografisch verspreid en ze werken dikwijls met verschillende hard- en software.

IBBT ging voor de bouw van haar collaboration platform eerst te rade bij de eindgebruikers. Matthias Priem, ICT Manager van IBBT, legt uit: 'In 2008 en 2009 voerden we een uitgebreid onderzoek uit bij al onze onderzoeksgroepen, in het kader van het CoCoNut project. Op die manier konden wij in kaart brengen welke tools er gebruikt werden, wat de verwachtingen van de eindgebruikers waren en welke factoren bepalend waren voor het succes van een nieuw intranet. De resultaten van dit onderzoeksproject gebruikten we als basis voor het opstellen van ons bestek.'

Na een uitgebreide marktstudie viel de keuze van IBBT uit een totaal van meer dan 15 kanshebbers op de open source ECM- software van Alfresco Share. Amplexor werd gekozen om de configuratie en customisatie van het MyBBT-platform te doen, op basis van hun uitgebreide expertise met Alfresco software. Matthias Priem: 'Wij hebben voor Alfresco Share gekozen om verschillende redenen. Aangezien het om open standaard software gaat is deze oplossing compatibel met verschillende besturingssystemen, zoals Windows, Mac of Unix. Dat was voor ons zeer belangrijk aangezien onze projectmedewerkers allerlei verschillende systemen gebruiken. Naast een vrij uitgebreid gamma van out of the box features biedt Alfresco ook een uitgebreide Application Programming Interface (API), waardoor customisaties en integraties vrij snel en eenvoudig geïmplementeerd worden.'

MyBBT bestaat uit twee hoofdonderdelen. Enerzijds is er het extranet, dat fungeert als communicatiekanaal voor alle onderzoekers (zowel intern bij IBBT als extern bij de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentrum IMEC) en alle partners (bedrijven, overheidsinstanties, enz.). Via dit extranet wordt nieuws verspreid en kunnen handleidingen, templates, logo's en rapporten gedeeld worden. Anderzijds biedt het platform ook de mogelijkheid om collaboratie en communicatie binnen afzonderlijke projecten te faciliteren. Via deze tool kunnen (geautoriseerde) projectmedewerkers documenten (met versiebeheer) uitwisselen, wiki's beheren, blogs aanmaken, agenda's bijhouden en discussiefora opstarten.

Luc Peeters, project manager van Amplexor, licht toe:'We hebben dit project uitgewerkt op basis van het Agile development model. In drie workshops werden gedetailleerd vereisten uitgewerkt. In korte, tweewekelijkse sprints werd de software dan geïmplementeerd en getest door een groep IBBT-researchers. Op die manier konden we het platform constant finetunen op basis van hun reacties en adviezen.'

Om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van IBBT implementeerde Amplexor een aantal op maat gemaakte onderdelen. Er werd een integratie gemaakt met de bestaande CRM-contactenlijst. Daarnaast werd er gezorgd voor een sublevel binnen de projectsites, de zogenaamde 'Work Packages', die een specifieke inhoud hebben en die bestaan uit een uniek team van onderzoekers. Verder werden er bijkomende velden aangemaakt voor de user profiles, zodat MyBBT kan gebruikt worden als sociaal netwerk en voor het in kaart brengen van experten.

Over IBBT
De Vlaamse regio is goed op weg om een toonaangevende kennismaatschappij en -economie te worden. Om de efficiëntie te verhogen en voldoende dynamisme te verzekeren, werd in Vlaanderen één enkel aanspreekpunt gecreëerd voor onderzoek in ICT en breedbandtoepassingen: het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT).

IBBT's onderzoek is interdisciplinair en vraaggedreven en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met industrie en overheid, zowel lokaal als internationaal. Het beoogt oplossingen voor complexe problemen en helpt zo een antwoord formuleren op de toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Toepassingen van IBBT-onderzoek kunnen gevonden worden in een brede waaier van domeinen zoals e-health en ouderenzorg, mobiliteit en logistiek, cultuur & media, en green ICT. Een aantal onderzoeksmodellen en valorisatiestrategieën verzekeren een goede doorstroming van onderzoeksideeën naar maatschappelijke projecten.

IBBT startte intussen ruim 80 onderzoeksprojecten in samenwerking met meer dan 300 organisaties (bedrijven, non-profit, gebruikersorganisaties, enz.) en kan daarvoor rekenen op een onderzoeksploeg van ruim 700 onderzoekers, werkzaam binnen de bestaande Vlaamse universiteiten.

Over Amplexor
Amplexor betekent pure content management. De expertise van het bedrijf reikt van het ontwikkelen van intranet-architecturen tot het implementeren van informatie intensieve websites. Amplexor's informatie-architecten bieden advies en implementatiediensten inzake zoekoplossingen, het beheer van technische documentatie en XML-gebaseerde content applicaties. Met haar groeiende klantenbestand, heeft Amplexor een stevige poot binnen de markt van het content management. De voorbije jaren werkte Amplexor voor eersterangs klanten als Agfa, Argenta, Bank Van Breda, Borealis, Capsugel, Daikin Europe, Fedict, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Limburg, Provincie Vlaams-Brabant, Puratos, Rabobank en Tessenderlo Chemie. Voor meer info: www.amplexor.com

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us