LEUVEN MINDGATE

Voor het eerst in zijn geschiedenis haalde de Europese biotechsector meer kapitaal via beursintroducties op dan de Amerikaanse.


Biotechnologiesector haalt omzet van meer dan 60 miljard USD, een groei met dubbele cijfers, zo blijkt uit het Global Biotechnology Report 2006 van Ernst & Young
Voor het eerst in zijn geschiedenis haalde de Europese biotechsector meer kapitaal via beursintroducties op dan de Amerikaanse.

In de 20ste jubileumeditie van Beyond Borders: The Global Biotechnology Report 2006 meldt Ernst & Young dat de omzet van beursgenoteerde biotechbedrijven voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis van de sector hoger ligt dan 60 miljard USD. Tevens haalde de Europese biotechsector meer kapitaal via beursintroducties op dan de Amerikaanse. In België zagen we in 2005 de IPO's van de biotechbedrijven Galapagos en Devgen die elk meer dan 20 miljoen euro ophaalden. Verder had België in 2005 een 8 tal 'producten' in de 'pipeline'; dit is meer dan o.a. Nederland (6), Ierland (4) en Italië (2).

'De omzet van de mondiale biotechindustrie kent momenteel een sterke stijging. Dankzij productregistraties kunnen er nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht worden en de zo lang uitgebleven winst komt nu snel in zicht', aldus Herman Schepers, vennoot van Ernst & Young België voor de Pharmasector. 'Sinds ons eerste rapport van twintig jaar geleden is de sector snel gegroeid dankzij de historische wetenschappelijke vooruitgang en grondig veranderde marktomstandigheden. Bedrijven ontwikkelen wereldwijd nieuwe technologieën, platformen, industriesegmenten en businessmodellen.'
Deals, deals en nog eens deals
Het aantal overnames door farmareuzen in de biotechsector kende het afgelopen jaar een enorme stijging. Het was immers een recordjaar wat het aantal vervallen patenten betreft: volgens sommige schattingen verloren farmaceutische producten met een totale waarde van 23 miljard USD hun bescherming.
In de VS gingen durfkapitalisten en hun portefeuillemaatschappijen gezien de zwakke resultaten van beursgangen op zoek naar deals om activiteiten af te stoten of financieringsbronnen te vinden. In Europa toonden de bedrijven meer vertrouwen om partnerschappen te sluiten binnen de regio. Resultaat: 66 fusies en acquisities, een absoluut record. China en India bleven de aandacht trekken, en het aantal deals bleef er hoog, doordat bedrijven meer toegang willen krijgen tot deze grote en groeiende geneesmiddelenmarkten, en ze de kosten van hun geneesmiddelenontwikkeling moeten kunnen drukken. De bezorgdheid over de vogelgriep, SARS en afweerverhogende producten leverde een groot aantal vaccindeals op, terwijl de naderende patentverlopen dan weer het aantal deals in de generische markt ten goede kwamen.
'Deals waren de belangrijkste motor in de regio Azië-Stille Oceaan. Bedrijven sloten er partnerschappen om zich te positioneren in een omgeving die gekenmerkt wordt door snelle groei, toenemende concurrentie en vlug veranderende regelgeving. Er deed zich een nooit eerder geziene consolidatie voor bij de grootste Japanse farmabedrijven, en er werden in de hele regio opmerkelijke deals gesloten.' , aldus het Ernst & Young rapport.
De Europese biotechsector haalde meer kapitaal via beursintroducties op dan de Amerikaanse
2005 luidde voor de Europese sector eindelijk het einde in van een lange herstructureringsperiode. De omzet van beursgenoteerde bedrijven steeg in 2005 met 17 %, terwijl hij het jaar voordien nog met 5 % gedaald was. Op het financieringsfront was 2005 het beste jaar ooit voor de Europese biotechsector, het 'bubbeljaar' 2000 niet meegerekend. De Europese biotechbedrijven haalden in totaal ? 3,2 miljard (4,0 miljard USD) op. Voor het eerst in zijn geschiedenis haalde de Europese biotechsector meer kapitaal via beursintroducties op dan de Amerikaanse. Het aantal IPO's steeg tot 23, tegenover 8 in 2004, en het totale kapitaal bedroeg in 2005 ? 560 miljoen (691 miljoen USD), tegenover ? 291 miljoen (359 miljoen USD) in 2004.
'De Europese markt presteerde het best sinds jaren, met een omzetstijging met dubbele cijfers en het op één na sterkste financieringsjaar ooit. Europa heeft er langer over gedaan om zich te herstellen dan de VS, maar dankzij een blijvende focus kan het succes van 2005 de komende jaren een duurzame groei en een winstgevende industrie opleveren', aldus Herman Schepers.
De Amerikaanse biotechsector blijft het goed doen en wordt stilaan winstgevend.
Voor het derde jaar op rij kon de Amerikaanse biotechsector sterke productregistraties en stevige financiële resultaten voorleggen. Als de sector zo doorgaat, zou dit nog meer succesvolle producten, stabiele financiële resultaten en betrouwbare waarderingen kunnen opleveren. In 2005 leidden de productsuccessen automatisch tot betere financiële resultaten. De toegenomen productverkoop leverde immers ongeveer 16 % meer omzet op in de sector. Zo daalde het nettoverlies, uitgedrukt in procent van de totale omzet, in 2005 tot 4 % en bedroeg het voor de eerste keer minder dan 5 %.
Volgens het Ernst & Young rapport bewees de sector tegenover de investeerders dat hij zijn groei kan handhaven. Dat is een belangrijke vooruitgang voor een sector die lange tijd gekenmerkt werd door op- en neergaande financieringscyclussen De kapitaalmarkten drijven op voorspelbaarheid. De markten vroegen productfocus en hebben die ook gekregen van de biotechbedrijven. Als de Amerikaanse industrie verder blijk geeft van productfocus en discipline, kan ze in de nabije toekomst in haar geheel winstgevend worden.
De biotechsector groeit sneller in de regio Azië-Stille Oceaan dan in andere delen van de wereld
Zo liet de sector een omzetstijging optekenen van maar liefst 46 %. Het Australische CSL deed de biotechomzet van het land stijgen met meer dan 60 %, waardoor de Australische biotechsector meer winst boekte dan de VS en Europese en de Aziatische sector zijn break-evenpunt bereikte. De concurrentie is hard, nu de Aziatische regeringen van biotechnologie een strategische prioriteit hebben gemaakt en buitenlandse bedrijven zich aangetrokken voelen tot de regio dankzij de groeiende geneesmiddelenmarkten, de economische liberalisering en de sterkere bescherming van intellectuele eigendom.
'De Aziatische bedrijfsleiders en beleidsmakers inzake biotechnologie richten zich op strategische niches zoals contractresearch en -productie, vaccins, informatietechnologie en bio-informatica en stamcellen om competitief te blijven. In een concurrerende markt kunnen de Aziatische landen profiteren van een dergelijke strategie, want die levert inkomensstromen op die ze kunnen aanwenden om hun ultieme langetermijndoel te bereiken: vernieuwende biotechbedrijven oprichten die kunnen concurreren met de rest van de wereld.', besluit Herman Schepers.
Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:
De omzet van de beursgenoteerde biotechbedrijven steeg in 2005 op wereldvlak met 18 %, tot 63,1 miljard USD, een absoluut record.
Terwijl de omzet steeg, daalde het nettoverlies van de industrie met maar liefst 30 %, tot 4,3 miljard USD. De Verenigde Staten, Canada en de regio Azië-Stille Oceaan verbeterden hun nettoresultaat met ongeveer 3 miljard USD.
De industrie mocht zich verheugen in 32 nieuwe productregistraties in de Verenigde Staten, waaronder 17 eerste registraties.
De pipeline van de Europese beursgenoteerde biotechbedrijven steeg met 28 %, met een sterke groei in de eindfase van het ontwikkelingsproces.
De mondiale biotechindustrie haalde in 2005 een kapitaal op van 19,7 miljard USD, haar op één na hoogste totaal sinds de 'luchtbel' van 2000.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us