LEUVEN MINDGATE

Nieuw onderzoekscentrum K.U.Leuven bundelt kennis op vlak van voeding en gezondheid


Op 19 november werd het Leuvens Onderzoekscentrum voor Levensmiddelen en Voedingswetenschappen - kortweg LFoRCe - voorgesteld. Dit centrum bundelt multidisciplinaire expertise op het vlak van voeding en gezondheid binnen de Associatie K.U.Leuven.

LFoRCe wil grensverleggend onderzoek verrichten naar innovatieve levensmiddelentechnologieën, gezondheidsgerelateerde eigenschappen van voeding en sociale aspecten in verband met voeding en gezondheid.

De complexe voedselketen biedt heel wat uitdagingen aan alle betrokken actoren, zowel in de landbouw, de productie van levensmiddelen, het voedingsbeleid, de regelgeving, als in onderzoek en ontwikkeling. Uitdagingen zijn het verhogen van de duurzaamheid van productiesystemen, het garanderen van voedselveiligheid, het verbeteren van gezondheidsgerelateerde eigenschappen van voedingsproducten en het inspelen op de vergrijzing van de consumenten. Verschillen in levensstijlen onder consumenten en de hoge eisen die ze stellen op vlak van zintuiglijke waarneming, bewaarbaarheid, diversiteit en gebruiksgemak van levensmiddelen maken innovatie bovendien noodzakelijk voor succes in de voedingsindustrie.

Meer informatie vindt u op de website www.biw.kuleuven.be/LFoRCe/

Contactpersoon:
- professor Jan Delcour, voorzitter LFoRCe, tel. 016 32 15 81, Jan.Delcour@biw.kuleuven.be
- Kurt Gebruers, coördinator LFoRCe, tel. 016 32 19 19, Kurt.Gebruers@biw.kuleuven.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us