LEUVEN MINDGATE

Kellogg's investeert in Leuvens onderzoek naar graangewassen en voeding


Op 18 november werd aan de K.U.Leuven de nieuwe 'W.K.Kellogg Chair in Cerial Science en Nutrition' ingehuldigd. Het doel van de leerstoel is het ondersteunen van onderwijs en onderzoek in het domein van graangewassen en voeding. Professoren Jan Delcour en Kristin Verbeke worden titularis van deze leerstoel. Kellogg's investeert voor een periode van 5 jaar in de leerstoel, die genoemd is naar William Keith Kellogg, één van de oprichters van het bedrijf met een duidelijke interesse in de gezondheidseffecten van granen.

K.U.Leuven - Kellogg's
Kellogg's hecht groot belang aan de gezondheidseffecten van zijn producten en voert intens onderzoek uit naar de relatie tussen voeding en gezondheid. Het bedrijf heeft een bijzondere interesse in het onderzoek van de K.U.Leuven over prebiotica die uit tarwezemel geïsoleerd worden. Prebiotica zijn (koolhydraat)componenten in onze voeding die niet kunnen afgebroken worden door onze lichaamseigen enzymen en die de goede colonmicrobiota stimuleren ten nadele van minder gunstige micro-organismen. Een positief effect ervan is de vorming van korte-keten-vetzuren. Samen met ondermeer professoren Paul Rutgeerts, Kristin Verbeke, Willem Broekaert en Christophe Courtin heeft professor Jan Delcour op dit vlak een octrooi-portefeuille opgebouwd.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.kuleuven.be/nieuws/berichten/2010/pb19_11_2010b.html.

Contact:
- professor Jan Delcour, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappent, tel. 016 32 15 81 , Jan.Delcour@biw.kuleuven.be
- professor Kristin Verbeke, Faculteit Geneeskunde, tel. 016 34 43 97, Kristin.Verbeke@med.kuleuven.be.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us