LEUVEN MINDGATE

Smartphones op het werk creeŽren nieuwe IT-risico's


Brussel, 25 november 2010 - Wereldwijd beschouwt slechts één op de tien bedrijven onderzoek naar de talloze nieuwe en opkomende IT-trends als een noodzakelijke activiteit op het gebied van informatiebeveiliging. Zo blijkt uit de 13de jaarlijkse Global Information Security Survey van Ernst & Young

Mensen willen altijd en overal toegang tot informatie, en dit blijft het bedrijfsleven beïnvloeden. Traditionele grenzen binnen de organisatie vervagen. Grenzen tussen kantoor en home office, tussen collega's en concurrenten worden afgetast en sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook spelen hierbij een niet onbelangrijke rol. Deze nieuwe evoluties en technologieën brengen echter ook nieuwe risico's met zich mee: 60% van de respondenten wereldwijd vindt dat het gebruik van sociale netwerken en cloud computing de risico's die het bedrijf loopt, verhoogt. Ook het meebrengen en gebruiken van persoonlijke devices zoals een USB-stick, een privé-laptop of smartphone werken volgens de meerderheid van de ondervraagden risico's in de hand. Gilbert Van fraeyenhoven, vennoot bij Ernst & Young IT Risk & Assurance, zegt hierover: 'De initiële problematiek van het privégebruik van middelen op de werkvloer, zoals de telefoon, bedrijfslaptop en internetconnectie, heeft zich nu verplaatst naar het gebruik van persoonlijke devices voor professionele doeleinden Eerst was er een evolutie waarbij professionele middelen werden gebruikt voor privédoeleinden. Nu keert die evolutie zich om en worden privémiddelen gebruikt voor professionele doeleinden'.

Beveiliging zonder grenzen
Het toenemende gebruik van externe service providers en de overgang naar nieuwe technologieën zoals cloud-computing, social networking en Web 2.0, is voor 60% van de ondervraagden een belangrijke oorzaak voor de toename van risico's in de IT-wereld. Niettegenstaande deze trends, is wereldwijd slechts 46% bereid de jaarlijkse investering in preventie van gegevensverlies aan te passen. In België liggen de cijfers ruim boven het gemiddelde op wereldniveau. Maar liefst 65% van de respondenten plant zijn preventiebeleid aan te passen. Daarnaast probeert 57% het veiligheidsbewustzijn te verhogen en voert 54% strengere maatregelen door voor toegangsbeheer.

Externe certificering voor cloud-computing vergroot vertrouwen
Diensten op het vlak van cloud-computing worden door steeds meer bedrijven ingezet: 24% van de Belgische ondervraagden zegt momenteel gebruik te maken van diensten op het vlak van cloud-computing, en nog eens 11% zal hiernaar overstappen in de nabije toekomst. Een belangrijke overweging is vaak kostenreductie. Op de vraag of een externe certificering van de cloud-serviceprovider het vertrouwen zou vergroten, antwoordt 91% van de Belgische ondervraagden bevestigend. De meerderheid geeft daarbij aan dat deze certificering zou moeten uitgaan van een overeengekomen standaard en liefst van een officieel erkende certificerende instelling. Andy Deprez, vennoot bij Ernst & Young IT Risk & Assurance, waarschuwt: 'Cloud computing blijft hét onderwerp bij uitstek, maar we zien toch dat nog heel

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us