LEUVEN MINDGATE

FMTC zorgt met badmintonrobot Jada voor wereldprimeur


Badmintonrobot combineert technologieën voor Vlaamse machinebouwers. Kan een robot een geoefende badmintonspeler verslaan? Ja, indien deze robot over eigenschappen beschikt als snelheid, nauwkeurigheid en intelligentie. Het Flanders Mechatronics Technology Centre (FMTC) in Heverlee ontwikkelde zo een robot. De badmintonrobot Jada is in staat om een pluimpje dat door een mens over het net wordt gespeeld te onderscheppen en terug te slaan en beschikt hiervoor over heel wat technologieën die ook gebruikt worden in machines. Het FMTC is een initiatief van technologiefederatie Agoria en Vlaamse mechatronicabedrijven dat met de steun van de K.U.Leuven opgestart werd. Het centrum, ontwikkelt constant nieuwe technologieën voor de machinebouw. Het innovatiecentrum kan daarvoor ook rekenen op financiële steun van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten.

Een snelle reactie, een nauwkeurige receptie en snedig terugspelen; wie Jada wil verschalken, heeft een goede strategie nodig. De badmintonrobot heeft 3 motoren die worden aangestuurd door een elektrische stuurkast, 3 computers, en 2 camera's. De camera's herkennen het pluimpje, de computers berekenen de verwachte baan en de plaats waar de robot het pluimpje kan onderscheppen. Vervolgens stuurt een controller, die snelheid en nauwkeurigheid combineert, de 3 motoren aan via de elektrische stuurkast.

Jada is in minder dan 1 seconde ter plaatse en slaat het pluimpje terug. Samen met enkele partners werkte een team van FMTC-onderzoekers het voorbije jaar aan de voltooiing van deze wereldprimeur.
Het verband met de machinebouw? De snelheid waarmee Jada naar het pluimpje slaat is vergelijkbaar met de snelheid waarmee een weefgetouw een tapijt stikt. De nauwkeurigheid van Jadas receptie komt overeen met de precisie van de sturing van een maaidorser. De intelligentie waarmee Jada zich aanpast aan de beweging van het pluimpje is te vergelijken met plooibank voor metaalplaten.

'Samen zijn we slimmer'
In het FMTC werken 32 onderzoekers sinds 2003 aan projecten van open innovatie voor mechatronicabedrijven. In dit onderzoekscentrum werken machinebouwers en producenten van de onderdelen hiervan samen aan gezamenlijke projecten. Jos Pinte, afgevaardigd bestuurder van het FMTC en directeur Mechatronica bij Agoria, legt uit: 'Mechatronicabedrijven worden geconfronteerd met dezelfde problemen, waarom dan niet samen naar oplossingen zoeken? Samen zijn we immers een stuk slimmer. Bijkomend voordeel is dat de bedrijven door het delen van onderzoekers geld uitsparen dat ze dan weer in hun bedrijf kunnen investeren.'
De mechatronicasector in ons land is overigens een industriële sector die in volle groei is. De sector verschaft direct aan 40.000 en indirect nog eens aan evenveel mensen werk. In de laatste vijf jaar, voor de crisis, kende ze van alle industriële sectoren in ons land de snelste groei in werkgelegenheid, 7 procent gemiddeld. Bovendien spendeert ze 7 procent van haar toegevoegde waarde aan R&D. En dat loont, want de Vlaamse mechatronicasector telt heel wat bedrijven die in hun gebied wereldleiders zijn.
Bovendien zorgt R&D voor heel wat jobs hier, niet alleen voor onderzoekers, maar ook hebben heel wat van deze bedrijven dankzij de aanwezigheid van innovatie grote productie-eenheden in ons land.

Jada krijgt broertje
R&D, dat is ook wat het FMTC doet en door de constante productverbeteringen die hier worden ontwikkeld, zal ook Jada in de toekomst een broertje krijgen. Marc Engels, directeur van het FMTC:'Onze badmintonrobot krijgt een tweede generatie. Die zal een groter bereik krijgen, energie kunnen recupereren uit haar bewegingen, uitgerust worden met draadloze communicatie naar de camera's en een zelfdiagnose kunnen uitvoeren bij foute terugslagen. Allemaal zaken die we ook ontwikkelen voor onze lidbedrijven. Jada is een bewijs van ons kunnen.'

Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie: 'Innovatie is het middel bij uitstek om jobs te creëren. Dat bewijst de mechatronicasector die vandaag aan 40.000 mensen werk biedt, en indirect zelfs nog eens zoveel. Het is ook een sector die bijzonder sterk investeert in onderzoek en ontwikkeling waardoor ze een aantal wereldtoppers in huis heeft. Daarom ondersteun ik het FMTC zodat deze sector zich via open innovatie nog verder kan ontwikkelen. Voor de periode 2009-2012 geef ik maar liefst 15,8 miljoen euro steun aan het FMTC. De samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven is daarbij cruciaal en dat moet de sector in staat stellen om nog meer jobs te creëren door sterk in te zetten op innovatie.'

FMTC breidt uit
Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid zal het aantal onderzoekers in Heverlee tijdens de komende jaren toenemen tot meer dan 50. Erg belangrijk voor onze bedrijven om meer dan ooit gewapend te zijn om de internationale concurrentie aan te gaan.
Het FMTC telt 19 lidbedrijven: Atlas Copco, Bekaert, Best, Bluways, CNH, Dana, Gilbos, Hansen Transmissions, Induct, LMS, LVD, NiniX Technologies, Pattyn Packing Lines, Philips GTD Mechanization, Picanol, Teleservice Systems, Televic Rail, Van De Wiele and Van Hoecke Automation.

Voor meer informatie:
Marc Engels
Algemeen Directeur
Celestijnenlaan 300D - bus 4027
B-3001 Heverlee
T: 016-32.80.31

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us