LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc viert 10 jaar netwerking!


Leuven Innovation Networking Circle of kortweg Leuven.Inc is in Vlaanderen geen onbekende meer. Het netwerk neemt reeds 10 jaar lang een prominente rol als netwerkplatform in. Dat dient gevierd te worden en dat doet het netwerk op vrijdag 12 maart 2010 samen met haar leden en in aanwezigheid van onder andere Gouverneur Lodewijk De Witte en Burgemeester Louis Tobback.
Tijdens het lustrum-programma wordt teruggekeken op 10 jaar netwerking ingebed in de Leuvense regio.

Onder andere Luc Van den Hove (IMEC), Urbain Vandeurzen (LMS), Jan Callewaert (Option), Jos Peeters (Capricorn Venture Partners), Stefan Gogaert (Ansem) en Peter Grognard (Septentrio) kijken samen met Koenraad Debackere, voorzitter van Leuven.Inc, en Nicole De Smyter, Manager van het netwerk, terug op 10 jaar strategisch netwerken in de Leuvense regio.

Leuven.Inc werd officieel gelanceerd op 18 november 1999. Aan de basis hiervan lag de wens om een stevige brug te slaan tussen de universitaire wereld en de onderzoekswereld aan de ene kant en het bedrijfsleven aan de andere kant. Onder impuls van K.U.Leuven Research & Development en IMEC, samen met een aantal spin-off ondernemers, consultants en risicokapitaalverschaffers werd het netwerkplatform Leuven.Inc opgericht.

De stichtende leden K.U.Leuven Research & Development, IMEC, LMS International, Materialise, Option, Easics, Krypton (Metris), ICOS, Capricorn Venture Partners, Arthur Andersen (Deloitte), Generale Bank (BNP Paribas Fortis) en KBC gaven Leuven.Inc een duidelijke missie mee: impulsen tot continue innovatie tussen 'like-minded people' tot stand te brengen via de uitwisseling van kennis en ervaringen.

10 jaar later is Leuven.Inc uitgegroeid tot een erkend multidisciplinair netwerk dat alle partijen in Leuven en ver daarbuiten samenbrengt. Een ontmoetingsplatform voor wetenschappers, vorsers, jonge starters en technologische groeibedrijven in Vlaanderen. Een verzameling van 'like minded people' vanuit een verscheidenheid van disciplines gaande van micro-electronica, engineering, gezondheid en medische toepassingen, tot ICT, life sciences, voeding, materialen en meer. Een netwerk bestaande uit ruim 600 bedrijfs- en individuele leden die mekaar tijdens de Leuven.Inc activiteiten vinden in hun gedrevenheid om grensverleggende kennis te benutten in hun productontwikkelingen, bedrijfsprocessen en research & development. De Leuven.Inc contacten kunnen sinds de oprichting van het netwerk rekenen op een aanbod van actuele informatie in een verscheidenheid van kennisdomeinen. De visionaire en technologische seminaries, workshops, managementopleidingen, masterclasses en specifieke leer- en begeleidingstrajecten voor jonge high-techbedrijven in hun eerste groeifasen dragen een hoog kwaliteitslabel (Q-For erkend) en zijn inmiddels gekend binnen de markt.

Het huidige Leuven.Inc netwerk reikt tot ver over de grenzen heen via overeenkomsten met binnen- en buitenlandse partners zoals de Tampere regio, het netwerk rond de universiteit van Cambridge en het grensoverschrijdend netwerk dat de kennisregio's in Leuven, Eindhoven en Aken met elkaar verbindt.

Voor meer informatie over Leuven.Inc surft u naar www.leuveninc.com of neemt u contact op met mevr. Nicole De Smyter, telefoon 016 40 11 90.
_______________________________________________

Over Leuven.Inc

Leuven.Inc heeft als doelstelling een communicatieplatform te zijn dat 'kennisactoren' samenbrengt. Het netwerk wenst een permanente brug te slaan tussen kenniscreatoren, technologie-ondernemers en ondersteunende consultants, financiers en socio-economische partners die de bestaande kennis binnen groei-technologiebedrijven aanvullen en ze omvormen en uitbouwen tot gezonde en dynamische, toekomstgerichte bedrijven in de regio.

Als communicatieplatform zet Leuven.Inc aangepaste projecten en evenementen op, zowel voor leden als voor een ruimer publiek. Binnen deze formules worden sinds de opstart eind 1999 uitleenlopende technologische en management topics aan een brede doelgroep aangeboden. Op deze manier werd een uitgebreid en multidisciplinair netwerk van ondernemers, academici en andere partijen samengebracht waardoor vaak interessante contacten én contracten werden en worden afgesloten. Leuven.Inc verzorgt en verzekert aldus de 'link' en de brug tussen de kenniscentra en de kennisondernemingen en de doorstroom naar de spin-offs en traditionele KMO's.

Bovendien maakt Leuven.Inc deel uit van het internationale netwerk van de kennisgemeenschap, met als doel te wijzen op de troeven van de Vlaamse regio als actief knooppunt van een globale kennis en netwerkeconomie. Zo wordt het bereik van het Leuven.Inc netwerk o.a. vergroot door overeenkomsten met de Tampere regio en het netwerk rond de Universiteit van Cambridge. Ook de samenwerking met Eindhoven en Aken betekenen een verdere uitbreiding van de netwerkactiviteiten van Leuven.Inc. Leuven.Inc kreeg hierbij een katalyserende voorbeeldrol toebedeeld.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us